Как работи?

 
 • Маркетинг мениджмънт

  Орловото око, което следи и менажира всичките ви кампании лесно и ефективно.

  Маркетингът е едно от звената, които често фирмата не успява да съблюдава достатъчно добре. Това води до разпределяне на бюджети по неефективен начин и пропуски в цялостното позициониране на бранда. Emedia Web CRM е тук, за да промени това. Нашият софтуер ви дава възможност лесно да следите и менажирате кампаниите си и да получавате анализи за ефективността на всяка от тях. Функционалностите включват: разделение по различни параметри, задаване на бюджети, таргетиране, разпределение на задачи, следене на изпълнението и получаване на цялостен анализ.

  • Таргетирайте с точността на стрелец – Таргетирайте правилните за кампанията клиенти чрез разширено търсене, което ви дава възможност бързо и ефективно да откриете сегашни и потенциални клиенти по определен признак (платежоспособност; клиенти, с които не сте работили в близките 2 месеца и т.н.)
  • Подробен профил на клиент – Emedia Web CRM работи с бази данни от клиентски профили, които сами сте въвели. В профила на всеки можете да отбелязвате конкретния статус (потенциален, активен, неактивен и т.н.) на клиента, да добавяте бележки и лесно да определяте стратегия за активното му ангажиране в бизнеса ви.
  • Светкавичен анализ – Анализирайте резултатите от всяка една кампания и активност в реално време, преглеждайки бързо и лесно нужната информация, поднесена по схематичен и разбираем начин. Вземете решенията, които биха се отразили на имиджа ви в правилния момент!

   

  Тествай безплатно 30 дни

 • Организация на вътрешните процеси


  Микроскопът, който ще ви даде оръжие, с което да организирате хаоса до най-малкия детайл.

  През годините всички от нас са се убедили, че разликата между успешните и неуспешните компании често се крие в детайлите и най-вече в организацията на вътрешните процеси. Чрез Emedia Web CRM имате възможност да следите и организирате всички процеси от рутинните срещи, до конкретни екипни задачи и цели проекти.

  –  Сглобете пъзела – Нашият софтуер ви дава възможност да разпределяте служителите си по конкретни екипи цялостно или за определена задача. По този начин ще можете да следите прогреса на всеки един в компанията, да разпределяте задачите по-точно, да определяте слабите звена и отстранявате проблеми навреме. Сглобете пъзела и помогнете на всеки един от служителите си да бъде „служител на годината“.

  –  Ясно разделение – Emedia Web CRM предоставя различни нива на достъп на отделните служители, различни възможности за задаване на задачи и следене на техния прогрес. Тайната към увеличаване на индивидуалната ефективност е вече тук!

  –  Не пропускайте нищо – Продуктът дава възможност на всеки един служител да следи зададените на него задачи, техния прогрес, срок за изпълнение, клиент, към който са насочени, допълнителни бележки и други подобни. Опростете начина на работа за всички в екипа!

  –  Организирайте хаоса – Разпределяйте задачите между единични служители и цели екипи, следете техния прогрес в реално време, открийте пропуски и проблеми, които досега не сте забелязвали и оптимизирайте бизнеса си с един клик.


   

 • Организация на продажбите


  Оръдието, което ще изстреля приходите ви до небесата!

  Когато плуваш в океана, табели няма, а попътният вятър невинаги означава верен курс. Продавайте умно, организирано и стратегически. Наблюдавайте цялата картина. Дайте на служителите си най-доброто – ясно структуриран и удобен за използване софтуер, който групира клиенти, насрочва срещи, изпраща имейли, разпределя задачи, залага дати за изпълнение и ви дава възможност да следите прогреса по всяка една от тях в реално време.

  –  Не губи от поглед цялостната картина – Конкретният профил, който всеки един ваш клиент има, дава възможност за добавяне на бележки и конкретен статус за клиента (потенциален, активен, неактивен и т.н.). По този начин по всяко време можете да следите своите контакти, историята на техните плащания и отговори, характеристики и предпочитания и всичко, което е нужно на екипа ви, за да повиши ефективността си.

  –  Взимайте правилните решения в реално време – Често се появяват проблеми и решения, които следва да вземем бързо и разчитайки на информацията, която имаме. Emedia Web CRM дава възможност за бързото и лесно синтезиране на тази информация на едно място, за конкретна сделка или клиент. Направете правилния избор, разчитайки на цялата информация, с която екипът ви разполага, а не само на интуиция.

  –  Открийте всичко за секунди – Чрез възможностите за разширено търсене на системата, можете да достигате до всяка една нужна за вас информация, касаеща компанията ви, клиентите, паричния поток, конкретни сделки и т.н. само за няколко секунди.

  –  И нека имейлите да полетят – Emedia Web CRM поддържа възможността за имейл интеграция. Това дава възможност на служителите ви безпроблемно да следят всичко необходимо на едно място, включително и електронната си поща, да изпращат имейли и да достигат до клиентите ви още по-ефикасно.

  Бъдете ефективни – Получавайте анализи в реално време на паричния си поток, ефективността от цялостната ви политика до момента, анализи за конкретни сделки и други подобни по възможно най-систематизирания и ясен начин. Следете своя бизнес, открийте подводните камъни преди да сте попаднали на тях и ги заобиколете!


 • Анализи


  Картата на вашия успех е в ръцете ви!

  Невъзможността на много от компаниите на пазара да анализират им пречи да разбират кои практики са ефективни и кои не. Тези фирми често просто нямат ресурса за задълбочен вътрешен анализ и не осъзнават мащаба, в който се отразява на цялостния успех. Emedia Web CRM дава възможност за задълбочени анализи, които се извеждат ясно и систематизирано. Те биха могли да ви помогнат да решите проблеми, които не сте и мислели, че седят пред вас, да оптимизирате конкретни процеси и да вземете решения, които завинаги ще променят начинът, по който функционира компанията ви! Картата на вашия успех е в ръцете ви!

   

 • Разширено търсене

  Краткият път до необходимата информация!

  Често нямаме време за задълбочено изследване с цел получаване на конкретна информация. В други случаи – просто не знаем как да достигнем до нея или кого точно да попитаме. Emedia Web CRM предоставя възможност за разширено търсене, чрез което можете да достигнете до необходимата информация за секунди.

  Разширеното търсене дава възможност за бърз и лесен достъп до цялата информация, с която всеки един служител разполага. Чрез него можете да проверите плащанията по определена заявка, да откриете конкретна информация за служител, екип, проект или клиент и дори да подреждате в табличен вид по определен критерий.