Защо Emedia CRM

Достъпи

Единственото, което ви е нужно, за да използвате продукта е Интернет, устройството няма значение! Днес всеки от нас използва телефона си поне по няколко часа на ден, работи на компютър или лаптоп, чете на рийдър, вкъщи използва таблет за удобство. Затова и няма как да говорим за софтуерен продукт, който може да бъде достъпен от едно единствено устройство. Emedia Web CRM е уеб базиран и това позволява бърз и лесен достъп до системата отвсякъде без да се съобразявате с устройството, което използвате. Единственото, от което имате нужда, е достъп до Интернет.

Съдействие

24/7 поддръжка и екип, който разбира потребностите ви За нас е изключително важно да бъдем истински полезни и да оптимизираме бизнеса на клиентите си. Съзнаваме отговорността, която носим към тях заради доверието, което ни гласуват ежедневно. Нашият екип не би оставил нито един проблем да седи на пътя на добре свършената работа. Затова и предлагаме възможно най-широк набор от начини за осъществяване на 24/7 връзка между екипите ни, която да гарантира безпроблемната работа с Emedia Web CRM. Прогресивност – Постоянно развиващ се и отговарящ на вашите очаквания и нуждите на съвременния пазар. Успешният бизнес е в начина на мислене и визионерството. В това да живееш напред и да създаваш утре. Това е черта, която и ние, и клиентите ни носим в себе си. Това е черта, която би ви накарала да използвате Emedia Web CRM. Защото ефективното функциониране на бизнеса носи своите положителни измерими резултати и точно то определя вашия успех. Emedia Web CRM е постоянно развиващ се и готов да отговоря на очаквания ви и нуждите на съвременния пазар ежедневно. С нашия продукт заедно можем не просто да създадем утре, а да живеем в него!

Гъвкавост

Индивидуални решения, отговарящи специфично на конкретните нужди на бизнеса.

Сигурност

Непробиваема стена от множество защити и ежедневен бекъп на информацията Живеем в свят, в който дигиталното пространство не спира да расте, а с това нарастват и възможностите, но и рисковете, които то крие. Особено в бизнеса е изключително важно потокът на информация да се запази и да не бъде изгубен. Именно затова сме взели всички възможни мерки и сме отделили нужното време да изградим защитни системи, които са практически невъзможни за разбиване. За нас обаче това не е достатъчно. Сигурността и по-скоро минимизирането на риска са водещи принципи за всеки един мениджър, носещ отговорност за своя екип. Именно затова ежедневният бекъп, който Emedia Web CRM предоставя на своите клиенти, служи като допълнителен способ, осигуряващ абсолютната невъзможност за загуба на информацията!